เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ห้องศึกษาด้วยตนเองคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก

วันปิดทำการของห้องสมุด

ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 7 มกราคม 2566  โครงการสัมมนาฯ ณ เชียงคาน จ.เลย
2 7 มกราคม 2566  โครงการสัมมนาฯ ปีงบประมาณ 2566
3 6 มกราคม 2566  โครงการสัมมนาฯ ณ เชียงคาน จ.เลย
4 6 มกราคม 2566  โครงการสัมมนาฯ ปีงบประมาณ 2566
5 5 มกราคม 2566  โครงการสัมมนาฯ ณ เชียงคาน จ.เลย
6 5 มกราคม 2566  โครงการสัมมนาฯ ปีงบประมาณ 2566
7 2 มกราคม 2566   วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
8 30 ธันวาคม 2565  วันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี 2565
9 29 กรกฎาคม 2565  วันหยุดราชการกรณีพิเศษ
10 15 กรกฎาคม 2565  วันหยุดราชการกรณีพิเศษ
11 14 กรกฎาคม 2565  วันเข้าพรรษา
12 13 กรกฎาคม 2565  วันอาสาฬหบูชา
13 6 พฤษภาคม 2565  โครงการสัมมนาประเมินและปรับปรุงแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
14 5 พฤษภาคม 2565  โครงการสัมมนาประเมินและปรับปรุงแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
15 4 พฤษภาคม 2565  โครงการสัมมนาประเมินและปรับปรุงแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
16 3 พฤษภาคม 2565  โครงการสัมมนาประเมินและปรับปรุงแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
17 2 พฤษภาคม 2565  โครงการสัมมนาประเมินและปรับปรุงแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
18 2 เมษายน 2565  โครงการสัมมนาประเมินและปรับปรุงแผนการดำเนินงาน
19 16 กุมภาพันธ์ 2565  วันมาฆบูชา
20 3 มกราคม 2565  วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
21 17 ธันวาคม 2564  เข้าร่วมสัมมนา จ.นครพนม
22 16 ธันวาคม 2564  เข้าร่วมสัมมนา จ.นครพนม
23 6 ธันวาคม 2564  วันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ
24 3 ธันวาคม 2564  วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
25 22 ตุลาคม 2564  วันหยุดชดเชย(เดิมวันที่ 25)
26 13 ตุลาคม 2564  วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
27 26 กรกฎาคม 2564  วันหยุดชดเชย
28 12 เมษายน 2564  วันหยุดพิเศษตาม ครม. ประกาศ
29 12 กุมภาพันธ์ 2564  วันหยุดพิเศษ
30 11 กุมภาพันธ์ 2564  ปิดทำการตามประกาศมหาวิทยาลัย (มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19)
31 10 กุมภาพันธ์ 2564  ปิดทำการตามประกาศมหาวิทยาลัย (มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19)
32 9 กุมภาพันธ์ 2564  ปิดทำการตามประกาศมหาวิทยาลัย (มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19)
33 8 กุมภาพันธ์ 2564  ปิดทำการตามประกาศมหาวิทยาลัย (มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19)
34 7 กุมภาพันธ์ 2564  ปิดทำการตามประกาศมหาวิทยาลัย (มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19)
35 6 กุมภาพันธ์ 2564  ปิดทำการตามประกาศมหาวิทยาลัย (มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19)
36 5 กุมภาพันธ์ 2564  ปิดทำการตามประกาศมหาวิทยาลัย (มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19)
37 4 กุมภาพันธ์ 2564  ปิดทำการตามประกาศมหาวิทยาลัย (มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19)
38 3 กุมภาพันธ์ 2564  ปิดทำการตามประกาศมหาวิทยาลัย (มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19)
39 2 กุมภาพันธ์ 2564  ปิดทำการตามประกาศมหาวิทยาลัย (มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19)
40 1 กุมภาพันธ์ 2564  ปิดทำการตามประกาศมหาวิทยาลัย (มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19)
41 20 มกราคม 2564  สัมนา
42 19 มกราคม 2564  สัมนา
43 18 มกราคม 2564  สัมนา
44 3 มกราคม 2564  ปิดทำการ
45 15 ธันวาคม 2563  วันรับปริญญา
46 14 ธันวาคม 2563  วันรับปริญญา
47 13 ธันวาคม 2563  มติ ครม.
48 12 ธันวาคม 2563  มติ ครม.
49 11 ธันวาคม 2563  ชดเชยวันพ่อแห่งชาติ (มติ ครม.)
50 22 พฤศจิกายน 2563  วันหยุดพิเศษ
51 21 พฤศจิกายน 2563  วันหยุดพิเศษ
52 20 พฤศจิกายน 2563  วันหยุดพิเศษ
53 19 พฤศจิกายน 2563  วันหยุดพิเศษ
54 25 ตุลาคม 2563  วันหยุดชดเชย
55 24 ตุลาคม 2563  วันหยุดชดเชย
56 16 เมษายน 2561  สงกรานต์
57 12 เมษายน 2561  สงกรานต์
58 3 มิถุนายน 2560  เสาร์-อาทิตย์
59 17 เมษายน 2560  สงกรานต์
60 16 เมษายน 2560  สงกรานต์
61 13 กุมภาพันธ์ 2560  วิสาขบูชา
62 12 กุมภาพันธ์ 2560  วิสาขบูชา
63 11 กุมภาพันธ์ 2560  วิสาขบูชา
64 15 มกราคม 2560  เสาร์ - อาทิตย์
65 14 มกราคม 2560  เสาร์ - อาทิตย์
66 3 มกราคม 2560  ชดเชยปีใหม่
67 2 มกราคม 2560  ชดเชยปีใหม่
68 21 ธันวาคม 2559  ไปสมันา เชียงคาน
69 20 ธันวาคม 2559  ไปสมันา เชียงคาน
70 19 ธันวาคม 2559  ไปสมันา เชียงคาน
71 18 ธันวาคม 2559  ไปสมันา เชียงคาน
72 17 ธันวาคม 2559  ไปสมันา เชียงคาน
73 3 ธันวาคม 2559  ชดเชยปีใหม่
74 24 ตุลาคม 2559  วันปิยมหาราช
75 22 ตุลาคม 2559  วันปิยมหาราช
76 31 กรกฎาคม 2559  หยุดเสาร์-อาทิตย์
77 30 กรกฎาคม 2559  หยุดเสาร์-อาทิตย์
78 24 กรกฎาคม 2559  หยุดเสาร์-อาทิตย์
79 23 กรกฎาคม 2559  หยุดเสาร์-อาทิตย์
80 20 กรกฎาคม 2559  อาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา
81 19 กรกฎาคม 2559  อาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา
82 18 กรกฎาคม 2559  อาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา
83 17 กรกฎาคม 2559  หยุดเสาร์-อาทิตย์
84 16 กรกฎาคม 2559  หยุดเสาร์-อาทิตย์
85 26 มิถุนายน 2559  สัมนาฯ จันทบุรี
86 25 มิถุนายน 2559  สัมนาฯ จันทบุรี
87 24 มิถุนายน 2559  สัมนาฯ จันทบุรี
88 23 มิถุนายน 2559  สัมนาฯ จันทบุรี
89 22 มิถุนายน 2559  สัมนาฯ จันทบุรี
90 21 มิถุนายน 2559  สัมนาฯ จันทบุรี
91 28 พฤษภาคม 2559  หยุดเสาร์-อาทิตย์
92 22 พฤษภาคม 2559  วันวิสาขบูชา
93 21 พฤษภาคม 2559  วันวิสาขบูชา
94 20 พฤษภาคม 2559  วันวิสาขบูชา
95 9 พฤษภาคม 2559  ฉัตรมงคล
96 8 พฤษภาคม 2559  ฉัตรมงคล
97 7 พฤษภาคม 2559  ฉัตรมงคล
98 6 พฤษภาคม 2559  ฉัตรมงคล
99 17 เมษายน 2559  สงกรานต์
100 16 เมษายน 2559  สงกรานต์
101 22 มีนาคม 2559  รับ ปรญ.
102 20 มีนาคม 2559  รับ ปรญ.
103 22 กุมภาพันธ์ 2559  มาฆบูชา
104 21 กุมภาพันธ์ 2559  มาฆบูชา
105 20 กุมภาพันธ์ 2559  มาฆบูชา
106 17 มกราคม 2559  หยุดอาทิตย์
107 16 มกราคม 2559  ไปสัมนาฯ
108 15 มกราคม 2559  ไปสัมนาฯ
109 14 มกราคม 2559  ไปสัมนาฯ
110 13 มกราคม 2559  ไปสัมนาฯ
111 12 มกราคม 2559  ไปสัมนาฯ
112 10 มกราคม 2559  หยุดเสาร์-อาทิตย์
113 9 มกราคม 2559  หยุดเสาร์-อาทิตย์
114 2 มกราคม 2559  ชดเชยปีใหม่
115 27 ธันวาคม 2558  เสาร์-อาทิตย์
116 26 ธันวาคม 2558  เสาร์-อาทิตย์
117 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
118 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
119 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันพ่อแห่งชาติ
120 30 ตุลาคม ของทุกปี  งดบริการชั่วคราว (วันลอยกระทง)
121 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
122 13 ตุลาคม ของทุกปี  วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราถบพิตร
123 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
124 28 กรกฎาคม ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
125 28 กรกฎาคม ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
126 4 มิถุนายน ของทุกปี  เสาร์-อาทิตย์
127 5 พฤษภาคม ของทุกปี  วันฉัตรมงคล
128 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
129 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
130 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
131 6 เมษายน ของทุกปี  วันจักรี
132 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.