เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ห้องศึกษาด้วยตนเองคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง  เสฐียรพงษ์ วรรณปก
 ชื่อเรื่อง 
สิ่งแรกในพระพุทธศาสนา / เสฐียรพงษ์ วรรณปก
 ISBN  974-930-980-4
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : เกษมอนันต์ พริ้นติ้ง, 2548
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  147 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม
 หมายเหตุ  บุคคลแรกที่พูดได้เดินได้ทันทีที่เกิด
-- คำแรกที่เจ้าชายสิทธัตถะพูดตอนประสูติ
-- อุบาสกอุบาสิกาคู่แรก
-- บุคคลแรกที่ถวายอาหารก่อนตรัสรู้
-- สิ่งแรกที่ทรงทำหลังจากเสด็จออกผนวช
-- พระอุทานแรกที่ทรงเปล่งหลังตรัสรู้
-- บุคคลแรกที่พระพุทธเจ้าพบเมื่อเสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์
-- พระธรรมเทศนากัณฑ์แรก
-- สาวกรูปแรก
-- อุบาสกคู่แรกในพระพุทธศาสนา
-- วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา -- พระราชาผู้นับถือพระพุทธศาสนาองค์แรก -- อุบาสกอุบาสิกาคู่ขวัญคู่แรก -- การประชุมสงฆ์จำนวนมากที่สุดเป็นครั้งแรก -- ตำแหน่งที่ทรงแต่งตั้งครั้งแรก -- สามเณรรูปแรก -- ภิกษุณีรูปแรก -- ภิกษุที่อุปสมบทด้วยพระสงฆ์รูปแรก -- แพทย์ประจำพระพุทธองค์คนแรก (และคนเดียว) -- ผู้ถวายผ้าอาบน้ำฝนคนแรก -- คนแรกที่เป็นต้นเหตุให้พระรับคหบดีจีวร -- โสเภณีที่ถวายสวนสร้างวัดคนแรก -- ผู้ละเมิดปฐมปาราชิกคนแรก -- ผู้ละเมิดทุติยปาราชิกคนแรก -- ผู้ละเมิดตติยาปาราชิกคนแรก -- ผู้ละเมิดจตุตถปาราชิกคนแรก -- สังคายนาครั้งแรก -- พระธรรมทูตชุดแรก -- พระไตรปิฎกเกิดขึ้นครั้งแรก --พระสงฆ์ทะเลาะกันครั้งใหญ่ที่สุดครั้งแรก -- การเกิดนิกายครั้งแรก -- วัดแห่งแรกในเมืองสาวัตถี -- มหาโจรชื่อดังคนแรกที่บรรลุพระอรหัต -- รอยพระพุทธบาทรอยแรก -- ผู้กล่าวพุทธคุณ 100 บิคนแรก -- สาวใช้คนแรกผู้เป็นอาจารย์พระราชินีเพราะปัญญาเลิศ -- คาถา บังสุกุลเป็น ครั้งแรก -- คาถาบังสุกุลครั้งแรก -- ภิกษุณีรูปแรกมีลูก -- การเกิดขึ้นแห่งประเพณีกรวดน้ำครั้งแรก -- การประพรมน้ำพุทธมนต์ครั้งแรก
 หัวเรื่อง  --พุทธศาสนา--รวมเรื่อง
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
BQ270 .ส754  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2551
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [เสฐียรพงษ์ วรรณปก] Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.