เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ห้องศึกษาด้วยตนเองคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ชื่อเรื่อง 
ทิศทางการปฏิรูประบบบริการการพยาบาลที่สอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพไทยที่พึงประสงค์ในอนาคต : ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ / บรรณาธิการ, ทัศนา บุญทอง
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Other title: ปฏิรูประบบบริการการพยาบาลที่สอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพไทยที่พึงประสงค์ในอนาคต
 ISBN  974-293-224-7
 ISBN  978-974-29-3224-4
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : สภาการพยาบาล, 2543
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 3
 ลักษณะทางกายภาพ  84 หน้า ; 21 ซม.
 หมายเหตุ  ชื่อเรื่องบนปก:ปฏิรูประบบบริการการพยาบาลที่สอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพไทยที่พึงประสงค์ในอนาคต
 หมายเหตุ  Send to Single Search
 หัวเรื่อง  Nursing Services
 หัวเรื่อง  Nursing Process
 หัวเรื่อง  การพยาบาล, การจัดการ
 หัวเรื่อง  การพยาบาล, การบริการ
 ผู้แต่งร่วม  ทัศนา บุญทอง, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  สภาการพยาบาล
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
สถานะ=หนังสือเก่า
WY100 ท363 2543  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2553
2. หนังสือ
หนังสือ
สถานะ=หนังสือเก่า
WY100 ท363 2543 ฉ.2 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2553
3. หนังสือ
หนังสือ
สถานะ=หนังสือเก่า
WY100 ท363 2543 ฉ.3 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2553
4. หนังสือ
หนังสือ
สถานะ=หนังสือเก่า
WY100 ท363 2543 ฉ.4 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2553
5. หนังสือ
หนังสือ
สถานะ=หนังสือเก่า
WY100 ท363 2543 ฉ.5 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2553
6. หนังสือ
หนังสือ
สถานะ=หนังสือเก่า
WY100 ท363 2543 ฉ.6 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2553
7. หนังสือ
หนังสือ
สถานะ=หนังสือเก่า
WY100 ท363 2543 ฉ.7 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2553
8. หนังสือ
หนังสือ
สถานะ=หนังสือเก่า
WY100 ท363 2543 ฉ.8 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2553
9. หนังสือ
หนังสือ
สถานะ=หนังสือเก่า
WY100 ท363 2543 ฉ.9 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2553
10. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ท363 2543 ฉ.10 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2553
11. หนังสือ
หนังสือ
สถานะ=หนังสือเก่า
WY100 ท363 2543 ฉ.11 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2553
12. หนังสือ
หนังสือ
สถานะ=หนังสือเก่า
WY100 ท363 2543 ฉ.12 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2553
  1 2 [2]   [แสดง 12/22 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Nursing Services]
    หัวเรื่อง [Nursing Process]
    หัวเรื่อง [การพยาบาล, การจัดการ]
    หัวเรื่อง [การพยาบาล, การบริการ] Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.