เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ห้องศึกษาด้วยตนเองคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ชื่อเรื่อง 
เอกสารการสอนชุดวิชา การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข หน่ยที่ 1-8 = Publichealth work in the community / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  ชุดวิชาการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Public health work in the community
 ISBN  9749755820(ล.1)
 ISBN  9749755839(ล.2)
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 8
 ลักษณะทางกายภาพ  2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
 หมายเหตุ  เอกสารการสอนชุดวิชา 52306 หน่วยที่ 1-8, หน่วยที่ 9-15
 หัวเรื่อง  สาธารณสุข
 หัวเรื่อง  อนามัยชุมชน
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WA546 ม246อ 2552 ฉ.3 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2553
2. หนังสือ
หนังสือ
WA546 ม246อ 2552 ฉ.4 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2553
3. หนังสือ
หนังสือ
WA546 ม246อ 2552 ฉ.22 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2553
4. หนังสือ
หนังสือ
WA546 ม246อ 2552 ฉ.23 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2553
5. หนังสือ
หนังสือ
WA546 ม246อ 2552 ฉ.24 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2553
6. หนังสือ
หนังสือ
WA546.JT3 ม246อ ล.1 2552 ฉ.17 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2553
7. หนังสือ
หนังสือ
WA546.JT3 ม246อ ล.1 2552 ฉ.18 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2553
8. หนังสือ
หนังสือ
WA546.JT3^bม246อ ล.1 2552  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2553
9. หนังสือ
หนังสือ
WA546.JT3^bม246อ ล.1 2552 ฉ.2 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2553
10. หนังสือ
หนังสือ
WA546.JT3^bม246อ ล.1 2552 ฉ.5 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2553
11. หนังสือ
หนังสือ
WA546.JT3^bม246อ ล.1 2552 ฉ.6 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2553
12. หนังสือ
หนังสือ
WA546.JT3^bม246อ ล.1 2552 ฉ.7 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2553
  1 2 [2]   [แสดง 12/24 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [สาธารณสุข]
    หัวเรื่อง [อนามัยชุมชน] Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.