เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ห้องศึกษาด้วยตนเองคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ชื่อเรื่อง 
การประชุมวิชาการการทบทวนบทบาทพยาบาล (ชุมชน)สู่การเป็นภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน = Partnership in community health : sharpening roles of nurses / [บรรณาธิการ] ดวงพร เฮงบุณยพันธ์, ขนิษฐา นันทบุตร
 ผู้แต่ง  การประชุมวิชาการการทบทวนบทบาทพยาบาล (ชุมชน)สู่การเป็นภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน (2551 : กรุงเทพฯ)
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  การทบทวนบทบาทพยาบาล (ชุมชน)สู่การเป็นภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน
 ISBN  978-611-11-0019-8
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี : แผนงานสร้างพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชนสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบการพยาบาล, [2551]
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  174 หน้า : ภาพประกอบ
 หัวเรื่อง  การพยาบาลอนามัยชุมชน--การประชุม
 หัวเรื่อง  พยาบาล--บทบาทและหน้าที่--การประชุม
 หัวเรื่อง  พยาบาลอนามัยชุมชน--บทบาทและหน้าที่--การประชุม
 ผู้แต่งร่วม  ดวงพร เฮงบุณยพันธ์, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  ขนิษฐา นันทบุตร, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบการพยาบาล. แผนงานสร้างพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WY106 ก482 2551  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2553
2. หนังสือ
หนังสือ
WY106 ก482 2551 ฉ.2 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2553
3. หนังสือ
หนังสือ
WY106 ก482 2551 ฉ.3 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2553
4. หนังสือ
หนังสือ
WY106 ก482 2551 ฉ.4 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2553
5. หนังสือ
หนังสือ
WY106 ก482 2551 ฉ.5 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2553
6. หนังสือ
หนังสือ
WY106 ก482 2551 ฉ.6 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2553
7. หนังสือ
หนังสือ
WY106 ก482 2551 ฉ.7 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2553
8. หนังสือ
หนังสือ
WY106 ก482 2551 ฉ.8 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2552
9. หนังสือ
หนังสือ
WY106 ก482 2551 ฉ.9 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2552
   [แสดง 9/9 รายการ] Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.