เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ห้องศึกษาด้วยตนเองคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ 1 / สมจิต หนุเจริญกุล, บรรณาธิการ
 ISBN  9745863882(ล.1)
 ISBN  9745857475(ล.2)
 ISBN  9748732754(ล.3)
 ISBN  974872885(ล.4)
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : โครงการตำราภาควิชาพยาบาลศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 14
 ลักษณะทางกายภาพ  4 เล่ม : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
 หมายเหตุ  ำรานี้จัดพิมพ์เผยแพร่โดยได้รับความสนับสนุนจากโครงการตำราภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 หมายเหตุ  Send to Single Search
 หัวเรื่อง  การพยาบาล
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วย
 หัวเรื่อง  ทางเดินอากาศหายใจ, โรค--การพยาบาล
 หัวเรื่อง  หัวใจ, โรค--การพยาบาล
 หัวเรื่อง  อายุรศาสตร์
 ผู้แต่งร่วม  สมจิต หนุเจริญกุล, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โครงการตำราภาควิชาพยาบาลศาสตร์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก492 ล.1 2552  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2553
2. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก492 ล.1 2552 ฉ.2 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2553
3. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก492 ล.1 2552 ฉ.3 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2553
4. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก492 ล.1 2552 ฉ.4 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2553
5. หนังสือ
หนังสือ
สถานะ=หนังสือเก่า
WY100 ก492 ล.1 2552 ฉ.5 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2553
6. หนังสือ
หนังสือ
สถานะ=หนังสือเก่า
WY100 ก492 ล.1 2552 ฉ.6 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2553
7. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก492 ล.1 2552 ฉ.7 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2553
8. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก492 ล.1 2552 ฉ.8 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2553
9. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก492 ล.1 2552 ฉ.9 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2553
10. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก492 ล.1 2552 ฉ.10 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2553
11. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก492 ล.1 2552 ฉ.11 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2553
12. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก492 ล.1 2552 ฉ.12 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2553
  1 2 [2]   [แสดง 12/21 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การพยาบาล]
    หัวเรื่อง [ผู้ป่วย]
    หัวเรื่อง [อายุรศาสตร์] Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.