เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ห้องศึกษาด้วยตนเองคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลพื้นฐาน : แนวคิดและการปฏิบัติ / สุปาณีเสนาดิสัย, วรรณภา ประไพพานิช, บรรณาธิการ
 ISBN  974-919-755-0
 พิมพ์ลักษณ์  [กรุงเทพฯ] : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี, 2547
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 11 (ปรับปรุงครั้งที่2)
 ลักษณะทางกายภาพ  (ค), 761 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
 หมายเหตุ  Send to Single Search
 หัวเรื่อง  การพยาบาล
 หัวเรื่อง  การพยาบาล, การบริการ
 ผู้แต่งร่วม  สุปาณี เสนาดิสัย, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  วรรณภา ประไพพานิช, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก492 2547  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2551
2. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก492 2547 ฉ.2 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2551
3. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก492 2547 ฉ.3 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2551
4. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก492 2547 ฉ.4 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2551
5. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก492 2547 ฉ.5 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2551
6. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก492 2547 ฉ.6 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2551
7. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก492 2547 ฉ.7 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2551
8. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก492 2547 ฉ.8 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2551
9. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก492 2547 ฉ.9 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2551
10. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก492 2547 ฉ.10 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2551
11. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก492 2547 ฉ.11 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2551
12. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก492 2547 ฉ.12 
  
หนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 8 ธันวาคม 2566
  จอง
Note:2551
  1 2 [2]   [แสดง 12/13 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การพยาบาล]
    หัวเรื่อง [การพยาบาล, การบริการ] Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.