เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ห้องศึกษาด้วยตนเองคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง  วันดี โภคะกุล
 ชื่อเรื่อง 
รวมบทคัดย่อ งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ เกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุไทย
 ISBN  974-291-145-2
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2541
 ลักษณะทางกายภาพ  563 หน้า
 หัวเรื่อง  ผู้สูงอายุ--สาระสังเขป--สุขภาพผู้สูงอายุ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. งานวิจัย
งานวิจัย
วจ ว156 2541  
  
วิจัย On Shelf
   [แสดง 1/1 รายการ] Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.