เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ห้องศึกษาด้วยตนเองคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง  ขวัญเมือง แก้วดำเกิง.
 ชื่อเรื่อง 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : กระบวนการ ปฏิบัติการ เครื่องมือประเมิน = [Health literacy : processes practices evaluation tools] / ขวัญเมือง แก้วดำเกิง.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Health literacy : processes practices evaluation tools
 ISBN  978-616-57-7276-1
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : ไอดี ออล ดิจิตอล พริ้นท์ จำกัด, 2564.
 ลักษณะทางกายภาพ  273 หน้า : ภาพสีประกอบ ; 27 ซม.
 หมายเหตุ  Partial Contents: บทที่ 1. กระบวนการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
-- บทที่ 2. การออกแบบกิจกรรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
-- บทที่ 3. การเลือกใช้กลวิธีสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
-- บทที่ 4. ปฏิบัติการและบทเรียนภาคสนาม
-- บทที่ 5. การจัดกิจกรรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
-- บทที่ 6. เครื่องมือประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ
-- บทที่ 7. ถาม-ตอบ เพิ่มความรอบรู้
-- บทที่ 8. บทสรุปส่งท้าย.
 หัวเรื่อง  การส่งเสริมสุขภาพ.
 หัวเรื่อง  ความรู้ทางสุขภาพ.
 หัวเรื่อง  สุขภาพ.
 หัวเรื่อง  สุขศึกษา.
 หัวเรื่อง  การส่งเสริมสุขภาพ.
 หัวเรื่อง  พฤติกรรมสุขภาพ.
 หัวเรื่อง  สุขศึกษา.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WA590 ข56ค 2564  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
2. หนังสือ
หนังสือ
WA590 ข56ค 2564 ฉ.2 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
3. หนังสือ
หนังสือ
WA590 ข56ค 2564 ฉ.3 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
4. หนังสือ
หนังสือ
WA590 ข56ค 2564 ฉ.4 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
5. หนังสือ
หนังสือ
WA590 ข56ค 2564 ฉ.5 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 5/5 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การส่งเสริมสุขภาพ.]
    หัวเรื่อง [สุขภาพ.]
    หัวเรื่อง [การส่งเสริมสุขภาพ.] Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.