เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ห้องศึกษาด้วยตนเองคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
LEADER 00000nam 2200000uu 4500
008    121227s2547||||th 000 0 tha d
020    9749197550
060 04 WY100^bก492
245 00 การพยาบาลพื้นฐาน :^bแนวคิดและการปฏิบัติ /^cสุปาณีเสนาดิสัย, วรรณภา ประไพพานิช, บรรณาธิการ
250    พิมพ์ครั้งที่ 11 (ปรับปรุงครั้งที่2)
260    [กรุงเทพฯ] :^bโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี,^c2547
300    (ค), 761 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c26 ซม.
500    Send to Single Search
650  4 การพยาบาล
650  4 การพยาบาล, การบริการ
700 0  สุปาณี เสนาดิสัย,^eบรรณาธิการ
700 0  วรรณภา ประไพพานิช,^eบรรณาธิการ
710 2  โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
945    ^p420^l0^i11008645
945    ^p420^l0^i11008642
945    ^p420^l0^i11008643
945    ^p420^l0^i11008640
945    ^p420^l0^i11008641
945    ^p420^l0^i11008638
945    ^p420^l0^i11008639
945    ^p420^l0^i11008636
945    ^p420^l0^i11008637
945    ^p420^l0^i11008634
945    ^p420^l0^i11008635
945    ^p420^l0^i11008632
945    ^p420^l0^i11008633
999    ^aศิริลักษณ์ ภูชาดา
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก492 2547  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2551
2. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก492 2547 ฉ.2 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2551
3. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก492 2547 ฉ.3 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2551
4. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก492 2547 ฉ.4 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2551
5. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก492 2547 ฉ.5 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2551
6. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก492 2547 ฉ.6 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2551
7. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก492 2547 ฉ.7 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2551
8. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก492 2547 ฉ.8 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2551
9. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก492 2547 ฉ.9 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2551
10. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก492 2547 ฉ.10 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2551
11. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก492 2547 ฉ.11 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2551
12. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก492 2547 ฉ.12 
  
หนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 8 ธันวาคม 2566
  จอง
Note:2551
  1 2 [2]   [แสดง 12/13 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การพยาบาล]
    หัวเรื่อง [การพยาบาล, การบริการ] Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.