เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ห้องศึกษาด้วยตนเองคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
LEADER 00000nam 2200000uu 4500
001    13399114097
003     ULIBM
008    130212s2551||||th 000 0 tha d
020     ^a9789740322641
060  0  WS105.5 ^bว195น
100 0   ^aวรดนู จีระเดชากุล
245 1   ^aนันทนาการสำหรับเด็ก ^c/ วรดนู จีระเดชากุล
250     ^aพิมพ์ครั้งที่ 5
260     ^aกรุงเทพฯ : ^bจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ^c2551
300     ^a231 หน้า : ^bภาพประกอบ ; ^c21 ซม.
505 2   ^aนันทนาการกับการสังคมยุคโลกาภิวัฒน์--ความจำเป็นของเด็กด้านนันทนาการการเป้นผู้นำนันทนาการ ขอบข่ายของนันทนาการ
650     ^aเด็ก ^xนันทนาการ
650     ^aนันทนาการ
650     ^aการเล่น
650     ^aพัฒนาการของเด็ก
945    ^p130^l0^i11014423
945    ^p130^l0^i11014416
945    ^p130^l0^i11014790
999    ^aศิริลักษณ์ ภูชาดา
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WS105.5 ว195น 2551  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2553
2. หนังสือ
หนังสือ
WS105.5 ว195น 2551 ฉ.2 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2553
3. หนังสือ
หนังสือ
WS105.5 ว195น 2551 ฉ.3 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2553
   [แสดง 3/3 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [นันทนาการ]
    หัวเรื่อง [การเล่น]
    หัวเรื่อง [พัฒนาการของเด็ก] Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.