เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ห้องศึกษาด้วยตนเองคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
LEADER 00000nam 2200000uu 4500
001    13399117798
003     ULIBM
008    151203s2557||||th 000 0 tha d
020    ^a9786163742032
060  4 ^aQS4^bณ342บ 2557
100    ^aณัฐพล รัตนธรรมสกุล
245    ^aAnatomy Workbook I :^bบททดสอบตนเองกายวิภาคศาสตร์ เล่ม 1/^cณัฐพล รัตนธรรมสกุล และคณะ
250    ^aพิมพ์ครั้งที่ 2
260    ^aกรุงเทพฯ :^bภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล,^c2557
300    ^a259 หน้า;^b26 ซม.
650    ^aกายวิภาคศาสตร์^xแบบทดสอบ
700    ^aสุพิน ชมภูพงษฺ์
700    ^aรังสฤษฏ์ สุนัน
700    ^aพีรพร วรินทรา
710    ^aมหาวิทยาลัยมหิดล.^bคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.^bภาควิชากายวิภาคศาสตร์.
945    ^p0^l0^i11025062
945    ^p0^l0^i11025063
945    ^p0^l0^i11025060
945    ^p0^l0^i11025061
945    ^p0^l0^i11025058
945    ^p0^l0^i11025059
945    ^p0^l0^i11025056
945    ^p0^l0^i11025057
945    ^p0^l0^i11025054
945    ^p0^l0^i11025064
945    ^p0^l0^i11024190
945    ^p0^l0^i11024191
945    ^p0^l0^i11024188
945    ^p0^l0^i11024189
945    ^p0^l0^i11024186
945    ^p0^l0^i11024187
945    ^p0^l0^i11024184
945    ^p0^l0^i11024185
945    ^p0^l0^i11024182
945    ^p0^l0^i11024183
999    ^aนายสิริพงษ์ ครบอุดม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
QS4 ณ342บ 2557  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
2. หนังสือ
หนังสือ
QS4 ณ342บ 2557 c.2 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
3. หนังสือ
หนังสือ
QS4 ณ342บ 2557 c.3 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
4. หนังสือ
หนังสือ
QS4 ณ342บ 2557 c.4 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
5. หนังสือ
หนังสือ
QS4 ณ342บ 2557 c.5 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
6. หนังสือ
หนังสือ
QS4 ณ342บ 2557 c.6 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
7. หนังสือ
หนังสือ
QS4 ณ342บ 2557 c.7 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
8. หนังสือ
หนังสือ
QS4 ณ342บ 2557 c.8 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
9. หนังสือ
หนังสือ
QS4 ณ342บ 2557 c.9 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
10. หนังสือ
หนังสือ
QS4 ณ342บ 2557 c.10 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
11. หนังสือ
หนังสือ
QS4 ณ342บ 2557 c.11 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
12. หนังสือ
หนังสือ
QS4 ณ342บ 2557 c.12 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
  1 2 [2]   [แสดง 12/20 รายการ] Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.