เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ห้องศึกษาด้วยตนเองคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 สถานที่จัดเก็บวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ สาขาห้องสมุด/สถานที่จัดเก็บ
1ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
         main-book หนังสือทั่วไป (ขอยืมได้)
         main-fic นวนิยาย (ขอยืมได้)
         main-multimedia ห้องสื่อโสตทัศน์ (ขอยืมได้)
         main-res วิจัย
         main-serial วารสาร (ขอยืมได้)
         main-textbook ตำราหลักทางการพยาบาล (ขอยืมได้)
         old book คลังหนังสือเก่า
         Reference หนังสืออ้างอิง
         repair ห้องซ่อม (ขอยืมได้)
กลับ
แผนที่ ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.