เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ห้องศึกษาด้วยตนเองคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ข้อมูลประเภทวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก

ประเภทวัสดุสารสนเทศที่ให้บริการ

Info
กำลังดูกฏการยืมคืนของสาขา ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
หรือเลือกสาขาห้องสมุดอื่นเพื่อดู :
กลับ
ลำดับที่ สัญลักษณ์ ชื่อเต็ม
1 VCD
 ซีดี ภาพและเสียง
นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
พนักงาน   ยืมออกได้ 14 วัน ค่าปรับ 5 บาท ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
นิสิต   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 5 บาท ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
นิสิตฝึกงาน   ยืมออกไม่ได้
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา   ยืมออกได้ 14 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
อาจารย์   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
อาจารย์2   ยืมออกได้ 119 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
สมาชิกชั่วคราว   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
2 Textbook
 ตำราหลัก
นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
พนักงาน   ยืมออกไม่ได้
นิสิต   ยืมออกไม่ได้
นิสิตฝึกงาน   ยืมออกไม่ได้
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์2   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกชั่วคราว   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
3 serial
 วารสาร
นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
พนักงาน   ยืมออกได้ 14 วัน ค่าปรับ 5 บาท ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
นิสิต   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 5 บาท ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
นิสิตฝึกงาน   ยืมออกไม่ได้
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา   ยืมออกได้ 14 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
อาจารย์   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
อาจารย์2   ยืมออกได้ 119 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
สมาชิกชั่วคราว   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
4 reservmat
 หนังสือสำรอง
นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
พนักงาน   ยืมออกได้ 14 วัน ค่าปรับ 5 บาท ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
นิสิต   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 5 บาท ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
นิสิตฝึกงาน   ยืมออกไม่ได้
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา   ยืมออกได้ 14 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
อาจารย์   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
อาจารย์2   ยืมออกได้ 119 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
สมาชิกชั่วคราว   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
5 Res
 งานวิจัย
นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
พนักงาน   ยืมออกได้ 14 วัน ค่าปรับ 5 บาท ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
นิสิต   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 5 บาท ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
นิสิตฝึกงาน   ยืมออกไม่ได้
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา   ยืมออกได้ 14 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
อาจารย์   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
อาจารย์2   ยืมออกได้ 119 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
สมาชิกชั่วคราว   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
6 Ref
 หนังสืออ้างอิง
นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
พนักงาน   ยืมออกได้ 14 วัน ค่าปรับ 5 บาท ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
นิสิต   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 5 บาท ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
นิสิตฝึกงาน   ยืมออกไม่ได้
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา   ยืมออกได้ 14 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
อาจารย์   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
อาจารย์2   ยืมออกได้ 119 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
สมาชิกชั่วคราว   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
7 Fic
 นวนิยาย
นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
พนักงาน   ยืมออกได้ 14 วัน ค่าปรับ 5 บาท ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
นิสิต   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 5 บาท ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
นิสิตฝึกงาน   ยืมออกไม่ได้
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา   ยืมออกได้ 14 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
อาจารย์   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
อาจารย์2   ยืมออกได้ 119 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
สมาชิกชั่วคราว   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
8 DVD
 ดิจิทัลวีดีโอ
นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
พนักงาน   ยืมออกได้ 14 วัน ค่าปรับ 5 บาท ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
นิสิต   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 5 บาท ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
นิสิตฝึกงาน   ยืมออกไม่ได้
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา   ยืมออกได้ 14 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
อาจารย์   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
อาจารย์2   ยืมออกได้ 119 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
สมาชิกชั่วคราว   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
9 CD
 ซีดี
นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
พนักงาน   ยืมออกได้ 14 วัน ค่าปรับ 5 บาท ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
นิสิต   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 5 บาท ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
นิสิตฝึกงาน   ยืมออกไม่ได้
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา   ยืมออกได้ 14 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
อาจารย์   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
อาจารย์2   ยืมออกได้ 119 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
สมาชิกชั่วคราว   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
10 c-serial
 วารสารฉบับปัจจุบัน
นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
พนักงาน   ยืมออกได้ 14 วัน ค่าปรับ 5 บาท ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
นิสิต   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 5 บาท ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
นิสิตฝึกงาน   ยืมออกไม่ได้
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา   ยืมออกได้ 14 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
อาจารย์   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
อาจารย์2   ยืมออกได้ 119 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
สมาชิกชั่วคราว   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
11 bk
 หนังสือ
นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
พนักงาน   ยืมออกได้ 14 วัน ค่าปรับ 5 บาท ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
นิสิต   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 5 บาท ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
นิสิตฝึกงาน   ยืมออกไม่ได้
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา   ยืมออกได้ 14 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
อาจารย์   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
อาจารย์2   ยืมออกได้ 119 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
สมาชิกชั่วคราว   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
12 b-serial
 วารสารเย็บเล่ม
นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
พนักงาน   ยืมออกได้ 14 วัน ค่าปรับ 5 บาท ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
นิสิต   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 5 บาท ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
นิสิตฝึกงาน   ยืมออกไม่ได้
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา   ยืมออกได้ 14 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
อาจารย์   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
อาจารย์2   ยืมออกได้ 119 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
สมาชิกชั่วคราว   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
กลับ

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.