เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ห้องศึกษาด้วยตนเองคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
Applications in basic marketing : clippings from thepopular business press
   McCarthy, E. Jerome / 1994
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
HF5415 M116a 
Applied nutritionand diet therapy for nurses
   David, Judi Ratliff / 1994
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB400 D262a 
Applied statistics : from bivariate through multivariatetechniques
   Warner, Rebecca M / 2013
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HA31.35 .W37 
Applying nursing process : the foundation for clinicalreasoning
   Alfaro-LeFevre, Rosalinda / 2014
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY 100 A385a 
APPROACH BASED ON ACTUARIAL MATHEMATICAL MODELS FOR THE PRO..
   Martsenyuk V P Ternopil State Medical University by I Ya Horbachevsky Klymuk N Ya Ternopil State Medical University by I Ya Horbachevsky Andrushchak I Ye Ternopil State Medical University by I Ya Horbachevsky

   จากฐานข้อมูลภายนอก:
ARCHITECTURE OF TELEMEDICINE SYSTEM FOR DIAGNOSTICS OF KIRL..
   Vyshnevsky V V Institute of Problems of Mathematical Machines and Systems of NAS of Ukraine Romanenko T N Institute of Problems of Mathematical Machines and Systems of NAS of Ukraine Tugayenko О М Institute of Problems of Mathematical Machines and Systems of NAS of Ukraine

   จากฐานข้อมูลภายนอก:
ARGUMENTATION OF IMPORTANCE OF WEB-PORTAL OF EDUCATIONAL AN..
   Stakhanska О О Ternopil State Medical University by l Ya Horbachevsky

   จากฐานข้อมูลภายนอก:
Aromatherapy for health professionals
    / 2012
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB925 A769 
The art of art therapy : what every art therapist needsto know
   Rubin, Judith Aron. / 2011
   หนังสือ ที่ คลังหนังสือเก่า(ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
R896 
ASAP : academic skills achievement program
   Linville, Linda K / 1994
   หนังสือ ที่ คลังหนังสือเก่า(ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
LB1049 L53 
ASEAN 2.0 : ICT, governance and community in SoutheastAsia
   Lallana, Emmanuel C
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HE8380.8 L35 
ASEAN : life after the Charter
    / 2010
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์)


    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
KNE173 .A937 
ASEAN and the institutionalization of East Asia
    / 2012
   หนังสือ ที่ คลังหนังสือเก่า(ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JZ6009.E18 A74 
The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights : institutionalising human rights in Southeast Asia
   Tan, Hsien-Li, 1979- / 2011
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์)


    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
KNC572 .T36 
ASEAN matters : reflecting on the Association ofSoutheast Asian Nations
    / 2011
   หนังสือ ที่ คลังหนังสือเก่า(ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์)


    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JZ5333.5.A84 A74 
Asia and China in the global economy
    / 2011
   หนังสือ ที่ คลังหนังสือเก่า(ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HC412 A832 
Assertive outreach : a strengths approach to policy andpractice
   Ryan, Peter, DPSW / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM 30 R9855ab 
ASSESSMENT OF THE NEED FOR SPECIALISTS IN HEALTH CARE AND T..
   Voronenko Yu V National Medical Academy of Postgraduate Education by P L Shupyk Mintser O P National Medical Academy of Postgraduate Education by P L Shupyk

   จากฐานข้อมูลภายนอก:
ASSESSMENT THE NEED FOR SPECIALISTS IN HEALTH CARE AND THEI..
   Voronenko Yu V National Medical Academy of Postgraduate Education by P L Shupyk Mintser O P National Medical Academy of Postgraduate Education by P L Shupyk

   จากฐานข้อมูลภายนอก:
Assisted vaginal delivery : obstetric forceps and vacuumextraction techniques
   Laufe, Leonard E. / 1992
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WQ425 L373a 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [302]   [แสดง 20/6028 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.