เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ห้องศึกษาด้วยตนเองคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
สิ่งแรกในพระพุทธศาสนา
   เสฐียรพงษ์ วรรณปก
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
BQ270 .ส754 
เภสัชวิทยาของฮอร์โมน
   สุมนา ชมพูทวีป. / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QV ส841ภ 
เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล
   วัฒนา พันธุ์ศักดิ์.พิมพ์ครั้งที่ 3 2540 / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QV 4 ว398ภ 
นันทนาการสำหรับเด็ก
   วรดนู จีระเดชากุล / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WS105.5 ว195น 
ไม่มีชื่อเรื่อง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
"老人観"に関する研究の問題 Japanese Attitudes toward the Eldely : A Rev..
   桑原 洋子 水戸 美津子 飯吉 令枝

   จากฐานข้อมูลภายนอก:
1,001 ตำรับยาใกล้ตัว : รักษาโรคด้วยตนเอง
    / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QV767 ตร367 
100 years King Chulalongkorn Memorial Hospital : pediatric practice towards the future excellence
    / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WS200 O58 2557 
1001 วิธีอยู่สบาย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : วิธีง่าย ๆในการใช้ชีวิตที่สุขสบายอย่างใส่ใจกับสภาพแวดล้อม ประหยัดเงิน ประหยัดทรัพยากร พร้อมกับมีสุขภาพดี ..
    / 2550
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
TX145 ว615 
108พันเก้ายอดยาแผนโบราณไทย
   สุทธิกรณ์ ฤกธิ์บวรรักษา / 2541
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QV767 ร192 
14 ท่าบริหารกาย ตามสไตล์ผู้สูงวัย
   ดิจิทัลวีดีโอ ที่ ห้องสื่อโสตทัศน์(ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DVD 0006 
14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ
   ทิศนา แขมมณี / 2550
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LB2832.4 ท512 
14วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ
   ทิศนา แขมมณี / 2550
   งานวิจัย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
LB2832.4.ธ5 ท512 
1997 red book : report of the Committee on InfectiousDiseases
    / 1997
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WC100 R312 1997 
20 เรื่องน่ารู้เพื่อสุขภาพจิตที่ดีของคนในครอบครัว = Family first aidby Rama Family Clinic ..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WA305 ย318 2562 
2008 Mosby
   Skidmore-Roth, Linda / 2008
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QV 39 S628m 
2014 Lippincott
   Karch, Amy Morrison, 1949- / 2014
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
QV 39 K18z 
3 ประสาน อปท.-รพ.-สถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ..
   ขนิษฐา นันทบุตร / 2550
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WA546.JT3 ข226ส 
30 ประเด็นสู่แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 9
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WA540.JT3 ป268 
40 ท่านวดดัดกายคลายโรคเล่ม 2
   พิศิษฐ เบญจมงคลวารี / 2550
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
WB537 พ759ท 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [302]   [แสดง 20/6025 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.