ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ห้องศึกษาด้วยตนเองคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 7 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ขนิษฐา นันทบุตร
ผลการค้นหา เลขเรียก
3 ประสาน อปท.-รพ.-สถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
   ขนิษฐา นันทบุตร / 2550
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WA546.JT3
ข226ส 
6 ระบบหลักเพื่อการสร้างพยาบาลชุมชน
   ขนิษฐา นันทบุตร / 2550
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY105
ข226ห 
กรณีศึกษานวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน : การจัดการโรคเรื้อรังใน..
   ขนิษฐา นันทบุตร / 2550
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA395
ข226ก 2550 
กรณีศึกษานวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน : การดูแลผู้ด้อยโอกาสในช..
   ขนิษฐา นันทบุตร / 2550
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA395
ข226ก 
กรณีศึกษานวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน : การดูแลผู้สูงอายุในชุม..
   ขนิษฐา นันทบุตร / 2550
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA395
ข226ก 
การประชุมวิชาการการทบทวนบทบาทพยาบาล (ชุมชน)สู่การเป็นภาคีร่ว..
    / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 9 ไอเทม)
WY106
ก482 
ข้อเสนอบทบาทพยาบาลชุมชนที่เท่าทันสภาวะการณ์ระบบสุขภาพที่เปลี..
    / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WX167
ข291 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 7/7 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.