ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ห้องศึกษาด้วยตนเองคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์…[และคนอื่น ๆ], บรรณาธิการ

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์…[และคนอื่น ๆ], บรรณาธิการ
 ชื่อเรื่อง 
Ambulatory Pediatrics: Guide and Clue in Management
 ISBN  978-616-73-8855-7
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, 2556
 เลขหมู่  WS200 A497
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  484 หน้า
 ผู้แต่งร่วม  อารียา เทพชาตรี, บรรณาธิการร่วม
 ผู้แต่งร่วม  นภอร ภาวิจิตร, บรรณาธิการร่วม
 ผู้แต่งร่วม  สนิตรา ศิริธางกุล, บรรณาธิการร่วม
 ผู้แต่งร่วม  อังคณา เก่งสกุล, บรรณาธิการร่วม
 ผู้แต่งร่วม  แสงแข ชำนาญวนกิจ, บรรณาธิการร่วม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WS200 A497 2556  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2557
2. หนังสือ
หนังสือ
WS200 A497 2556 ฉ.2 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:2557
   [แสดง 1/1 รายการ] Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.