ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ห้องศึกษาด้วยตนเองคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 53 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง Geriatric Nursing
ผลการค้นหา เลขเรียก
Caring for the chronically ill patient: understanding how f..
   Miller Sarah University of Memphis Loewenberg School of Nursing

   จากฐานข้อมูลภายนอก:
 
Examining demographic and psychosocial predictors of well-b..
   Krause Parello Cheryl A College of Nursing University of Colorado Denver Anschutz Medical Campus ED 2 North 13120 E 19th Avenue Aurora CO 80045 Gulick Elsie Rutgers University

   จากฐานข้อมูลภายนอก:
 
หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 12 : หลักจิตวิทยาการพยาบาลผู้สู..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY152
ห321 2563 
หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 13 : การดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญ..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY152
ห321 2563 
Adult-gerontology nurse practitioner certificationintensive ..
   Codina Leik, Maria T / 2014
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY 18.2
C669a 
Aging well : gerontological education for nurses andother he..
    / 2011
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY 18
A267 
Basic geriatric nursing
   Wold, Gloria / 2016
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY152
W852b 2016 
Basic geriatric nursing
   Wold, Gloria / 2012
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WY152
W852b 
Caring for older adults holistically
    / 2011
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
WY 152
.A53 
Clinical decision making for adult-gerontology primarycare n..
   Thanavaro, Joanne L. / 2017
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์)

    มี 1 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 2 ไอเทม)
WY101
T367c 2017 
Compact clinical guide to geriatric pain management : anevid..
   Quinlan-Colwell, Ann / 2012
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WL 704
.Q56 2012 
Ebersole & Hess human needs &nursing response
   Touhy, Theris A., author / 2016
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY152
T722e 2016 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 [5]   [แสดง 12/53 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.