เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ห้องศึกษาด้วยตนเองคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

สิทธิการยืมทรัพยากรสารเทศ

 

mail สิทธิการยืมทรัพยากรสารสนเทศของห้องศึกษาด้วยตนเอง mail

อาจารย์
     หนังสือ   ระยะเวลายืม 1 เดือน 20 เล่ม/คน
     วารสาร   ระยะเวลายืม 1 เดือน 3 เล่ม/คน


บุคลากร/นิสิตระดับปริญญาโท
     หนังสือ   ระยะเวลายืม 14 วัน 10 เล่ม/คน
     วารสาร   ระยะเวลายืม 14 วัน  3 เล่ม/คน

นิสิตระดับปริญญาตรี
     หนังสือ   ระยะเวลายืม 7 วัน 5 เล่ม/คน
     วารสาร   ระยะเวลายืม 7 วัน 3 เล่ม/คน

หมายเหตุ : 
   1. หากเกินกำหนดส่งต้องชำระค่าปรับเล่มละ 5 บาท/วัน
   2. กรณีหนังสือหายจะต้องเสียค่าปรับ 2 เท่าของราคาหนังสือ และดำเนินการซื้อหนังสือที่หายคืนห้องศึกษาด้วยตนเอง
   3. หากมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิการยืมจะเเจ้งให้ทราบภายหลัง


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.